rozłączniki, przełączniki, rozłączniki bezpiecznikowe oraz w obudowach

Rozłączniki VKA dla prądów 125, 160A

DOSTĘPNY W WYKONANIACH 3-POL I 4-POL

Typowy rozłącznik główny do małych rozdzielnic z aparaturą modułową.
Montaż rozłącznika bezpośrednio na szynie DIN 35mm
DOSTARCZANY W KOMPLECIE Z POKRĘTŁEM
MOŻLIWOŚĆ BLOKOWANIA KŁÓDKĄ W POZYCJI "0"


DOSTĘPNE WYKONANIA:
ROZŁĄCZNIKI 3-POLOWE

OZNACZENIA
VKA3125N 3-POLOWY 125A
VKA3160N 3-POLOWY 160A

Rozłączniki 160A wyposażone są w zaciski kablowe
ROZŁĄCZNIKI 4-POLOWE

OZNACZENIA
VKA4125N 4-POLOWY 125A
VKA4160N 4-POLOWY 160A

Rozłączniki 160A wyposażone są w zaciski kablowe

Rysunki wymiarowe:

Producenci już w ofercie

partnerzy