rozłączniki, przełączniki, rozłączniki bezpiecznikowe oraz w obudowach

Rozłączniki bezpiecznikowe KVKE dla prądów 125, 160A

DOSTĘPNE WYKONANIA:
WYKONANIE STANDARDOWE Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy 125/160A

OZNACZENIE
KVKE3125 - rozłącznik 3-pol. 125A
KVKE3160 - rozłącznik 3-pol. 160A

KONFIGURACJE 4-POLOWE
WYKONANIE Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy 125/160A

OZNACZENIE
KVKE3125SV - rozłącznik 3-pol. 125A
KVKE3160SV - rozłącznik 3-pol. 160A

KONFIGURACJE 4-POLOWE
WYKONANIE DO ROZDZIELNIC WYSUWNYCH Rozłącznik bezpiecznikowy 3-polowy 125/160A

OZNACZENIE
KVKE3125OSM - rozłącznik 3-pol. 125A
KVKE3160OSM - rozłącznik 3-pol. 160A

KONFIGURACJE 4-POLOWE

Rysunki wymiarowe:

Producenci już w ofercie

partnerzy