rozłączniki, przełączniki, rozłączniki bezpiecznikowe oraz w obudowach

Rozłączniki bezpiecznikowe KVKE dla prądów od 125 do 630A

Rozłączniki bezpiecznikowe serii KVKE łączą w jednym urządzeniu funkcję rozłącznika izolacyjnego (zapewniającego bezpieczne odcięcie instalacji od źródła zasilania) oraz podstawy bezpiecznikowej, która wyposażona w odpowiednie bezpieczniki, spełnia rolę zabezpieczenia obwodu na wypadek zwarć i przeciążeń.
W rozłącznikach serii KVKE zastosowano czterostykowe tory prądowe

(na zdjęciu układ styków z rozłącznika KVKE 125A).

Rozwiązanie to zapewnia, obok bardzo dobrych parametrów elektrycznych, także bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa - wkładka bezpiecznikowa beznapięciowa w pozycji "0" rozłącznika.
Rozłączniki bezpiecznikowe znakomicie nadają się jako główne aparaty rozłączająco - zabezpieczające w obwodach zasilających lub odpływowych rozdzielnicy. Łącząc w jednym aparacie funkcje dwóch możemy znacząco ograniczyć powierzchnię zabudowy w rozdzielnicy a poprzez to ograniczyć koszt jej wykonania.
ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE DOSTARCZANE SĄ W KOMPLECIE Z POKRĘTŁEM I OŚKĄ.Producenci już w ofercie

partnerzy